Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της 2ας  Φεβρουαρίου 2020, αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος Χρυσανθόπουλος Σπυρίδων
Αντιπρόεδρος Αντζουλής Δημήτρης
Γενική Γραμματέας Μαντέλη Αγγελική - Ρεγγίνα (Αγγελίνα)
Ταμίας Λύκος Γεράσιμος (Μάκης)
Ειδικός Γραμματέας Βερνάρδος Στέλιος
Μέλος Χαραλαμπίδης Χάρης
Μέλος Κωστοπούλου Γεωργία
Αναπληρωτικά Μέλη Μπακάλης Παντέλης, Στόγιου Ανίτα

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
IKAR-CISA
International Maritime Rescue Federation
INSARAG
IRO DOGS

Αφιέρωμα:

Η ΕΟΔ στην Ελλάδα

Ενημερωτικά Δελτία

Διαλέξτε μια λίστα για την οποία θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση, εισάγετε το όνομα σας και το email και πατήστε "Εγγραφή"
Σύντομα θα λάβετε email για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.

Choose Language

Κάντε κλικ για τα Επίπεδα Επιφυλακής & Ετοιμότητας

CURSOR logo small

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συμμετέχει στο πρόγραμμα CURSOR της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

FASTER logo small

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συμμετέχει στο πρόγραμμα FASTER της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

INGENIOUS logo small

 

 Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συμμετέχει στο πρόγραμμα INGENIOUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

INTREPID

Intrepid

 

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συμμετέχει στο πρόγραμμα INTREPID της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

blood Donor

Scent EODA

Το Scent είναι ένα τριετές πρόγραμμα που αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τους επιτρέπει να γίνουν τα «μάτια» των πολιτικών ιθυνόντων. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ορίζοντας 2020).

AlertW

112 logo eng

amber banner