Οδηγίες προστασίας από χιονόπτωση/ψύχος

bg-header

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ Η ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ

Εάν κατοικείτε σε περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Πηγή: Γ.Γ.Π.Π.