Φωνητικό Αλφάβητο

Χαρακτήρας Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο Χαρακτήρας Ελληνικό Φωνητικό Αλφάβητο
A Alpha Α Αστήρ 
B Bravo Β Βύρων 
C Charlie Γ Γαλή 
D Delta Δ Δόξα 
E Echo Ε Ερμής
F Foxtrot Ζ Ζεύς
G Golf Η Ηρώ
H Hotel Θ Θεά 
I India Ι Ίσκιος
J Juliet Κ Κενόν 
K Kilo Λ Λάμα 
L Lima Μ Μέλι
M Mike Ν Ναός
N November Ξ Ξέρξης
O Oscar Ο Οσμή 
P Papa Π Πέτρος
Q Quebec Ρ Ρήγας 
R Romeo Σ Σοφός 
S Sierra Τ Τίγρης
T Tango Υ Ύμνος 
U Uniform Φ Φωφώ 
V Victor Χ Χαρά 
W Whiskey Ψ Ψυχή 
X X-ray  Ω Ωμέγα
Y Yankee
Z Zulu