Έρευνα και Διάσωση

Αν γνωρίζετε καλά τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο στάδιο της αναζήτη­σης θα δείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει για κάθε εξερευνητή η ταξιδιωτική αποστο­λή να έχει προκαθορισμένο δρομολόγιο. Πόσο επίσης σημαντικό είναι για τους διασωθέντες, από ένα αεροπορικό ή άλλο δυστύχημα να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στο αρχικό δρομολόγιο. Πρέπει επίσης να φροντίζουν ν’ αφήνουν ξεκά­θαρα σημάδια, που εύκολα και σύντομα οι ομάδες διάσωσης θα μπορέσουν να εντοπίσουν. Άλλα ευκρινή σημάδια θα πρέπει ν’ αφήνουν στους καταυλισμούς που εγκαταλείπουν (και να δίνουν πληροφορίες για τα επόμενα σχέδια τους).

Η αναζήτηση αρχίζει με βάση την τελευταία γνωστή θέση, όπου γίνεται η γενική έρευνα, κυριολεκτικό με «σκούπισμα» του χώρου. Θα γίνει μια εκτί­μηση της στρατηγικής που πιθανόν ακολουθήθηκε, λαμβανομένου υπόψη του εδάφους και των καιρικών συνθηκών. Για παράδειγμα, εφόσον εικάζε­ται ότι οι διασωθέντες βρίσκονται σε ορεινές ζώνες, λόγω των δυνατών ανέ­μων θα πρέπει ν’ ακολουθούν τις πλαγιές και τις κορυφογραμμές που βρί­σκονται απ’ την αντίθετη μεριά των ανέμων και ν’ αποφεύγουν τα υψίπεδα. Αν δε βρίσκονται τα ίχνη τους στις* περιοχές που αναμενόταν να είναι, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί η έρευνα.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η εδαφολογική κατάσταση. Ερευνώ­ντας την η ομάδα διάσωσης μπορεί να διαπιστώσει ότι οι επιζήσαντες πιθανό ν’ άλλαξαν κατεύθυνση λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Για να διευκολύ­νετε την ομάδα διάσωσης, φτιάξτε ένα σωρό από πέτρες ή κάποια άλλη ευδιά­κριτη κατασκευή κι αφήστε πάνω της ένα μήνυμα μέσα σε μια αδιάβροχη σα­κούλα ή στην τσέπη ενός πολύχρωμου ρούχου. Δώστε πληροφορίες σχετικές με το ποιες είναι οι προθέσεις σας και σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα σας.

Εφόσον ελεγχθεί το πιθανό δρομολόγιο που έπρεπε να είχατε ακολουθή­σει, κι όλα τα αυτονόητα κρησφύγετα της περιοχής, στα οποία θα μπορούσα­τε να είχατε καταφύγει, οι ομάδες διάσωσης θα επεκτείνουν την έρευνα, κα­λύπτοντας όλη την περιοχή. Η ιδανική περίπτωση είναι να γίνει το «χτένι­σμα» από αέρος, όμως αν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες, δύσκολες συν­θήκες πτήσης και η ορατότητα είναι μικρή, η έρευνα θα γίνει απ’ το έδαφος, έστω κι ριν υπάρχουν διαθέσιμα αεροπλάνα.

Ο καθορισμός του καταλληλότερου σχεδίου έρευνας που θ’ ακολουθηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα εξαρτηθεί απ’ τις μορφολογικές συνθήκες και τον αριθμό των μελών της ομάδας διάσωσης.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η πρώτη έρευνα θα γίνει κατά μήκος της οδού που θα ’πρεπε να είχατε ακο­λουθήσει.

 

Βασική γραμμή1

Βασική γραμμή ή ψάξιμο κουτιού, λέγεται η μέθοδος που χρησιμοποιείται απ’ τις ομάδες διάσωσης, όταν ο άνεμος είναι πολύ δυνατός ή υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες κατά μήκος της γνωστής διαδρομής (a). Οι ομάδες διάσωσης θα πρέπει να συμπεράνουν ότι οι διασωθέντες θ’ άλλαξαν βαθμηδόν κατεύθυνση και θα προτίμησαν να προφυλαχθούν στις αντίθετες με τον άνεμο πλαγιές.

 Ποτάμιο ρεύμα2

Αυτό το πρότυπο ακολουθείται όταν η τελευταία γνωστή σας θέση ήταν κοντά σε ποτάμι. Έτσι οι ομάδες διάσωσης ερευνούν κι όλους τους παραποτάμους, έχο­ντας σαν βασική γραμμή αναφο­ράς το κύριο ποτάμι.

 

 

Ανεμιστήρας3

Το πρότυπο αυτό ακολουθείται όταν η τελευταία γνωστή θέση σας (X) ήταν απόλυτα γνωστή, είναι όμως αδύνατο οι ομάδες να συμπεράνουν ποια κατεύθυνση πήρατε.

 

 

 

Έρευνα με αεροπλάνο

Τα πρότυπα που ακολουθούνται σε μια τέτοια έρευνα διευκολύνουν ώστε να καλυφτεί κι απ’ τις δυο μεριές η διαδρομή του χαμένου αεροπλάνου ή της γνωστής σας διαδρομής. Αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να γίνει και νυχτερινή έρευνα, γιατί τα φώτα θα είναι πιο ευδιάκριτα και μπορεί να γίνει έρευνα από μεγαλύτερο ύψος, έτσι ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερη έκταση κάθε φορά. Αν δεν υπάρξει κανένα αποτέλεσμα, η περιοχή θα ξαναερευνηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αν κάνετε σήματα σ’ ένα αεροπλάνο, κι αυτό φεύγει, συνεχίστε να το πα­ρακολουθείτε. Μπορεί ν’ ακολουθήσει κάποιο απ’ τα γνωστά πρότυπα έρευ­νας, Εσείς λοιπόν θα πρέπει να είστε σε θέση, βιαστικά μέσα σ’ ένα κρίσιμα μικρό χρονικό διάστημα, να δώσετε τα σήματα που πρέπει.

4

Έρπουσα γραμμή

Το πρότυπο αυτό είναι ιδιαί­τερα χρήσιμο όταν υπάρχει στη διάθεση των συνεργείων διάσωσης μόνο ένα αεροπλά­νο. Ξεκινά από μια γωνιά της περιοχής που πρέπει να ερευνηθεί. Ακολουθεί παράλλη­λους δρόμους, όπως και το σχήμα, και μακριά απ’ τον ήλιο, για να μπορείτε να δια­κρίνετε καλύτερα τα συντρίμ­μια του χαμένου αεροπλάνου ή όποια άλλα συντρίμμια, χωρίς να τυφλώνεστε απ’ την αντανάκλαση του φωτός.

 

 

5

Ακολουθώντας την πορεία

Αυτό το αρχικό σχέδιο έρευνας σημαίνει ν’ ακολουθήσετε σε παράλληλους άξονες κι απ’ τις δυο πλευρές την πορεία του χαμένου αεροπλάνου (a) ή τη γνωστή πορεία που θα ’πρεπε ν’ ακολουθήσουν αυτοί που χάθηκαν. Αφού το αεροπλάνο πετάξει για μια ώρα θα πρέπει να γυρίσει πίσω και να πετάξει απ’ την αντίθετη μεριά.

 

 

6Έρευνα σε σχηματισμό τετραγώνου

Αυτό το σχέδιο είναι αποτελεσματικό όταν πρέπει να ερευνηθεί μια μικρή έκτα­ση. Η έρευνα αρχίζει απ’ την τελευταία γνωστή θέση (X) κι επεκτείνεται όπως στο σχήμα.Αν η έρευνα αποβεί ανεπιτυχής, τότε ξεκινήστε από άλλη κατεύθυνση. Αυτό το πρότυπο καλύπτει την έρευνα και απ’ τις δυο μεριές.

 

 

 

 

Κυκλική έρευνα

Μ’ αυτό το πρότυπο ερευνώνται διεξοδικά βουνά και λαγκάδια. Όταν η περιοχή είναι γεμάτη γκρε­μούς, η έρευνα πρέπει να είναι επισταμένη, και το αεροπλάνο θα πρέ­πει να πετάξει πολλές φορές από πάνω7

Συνδυασμένες έρευνες

Αν κάποιοι χάθηκαν στη θάλασσα θα πρέπει να γίνει συνδυασμένη έρευνα απ’ τον αέρα και απ’ τη θάλασσα. Όταν οι ναυαγοί γίνουν ορατοί απ’ τα αεροπλά­να που ερευνούν, τότε μπορούν να τους πάρουν με τα πλοία. Εξάλλου το πλοίο μπορεί να λειτουργήσει και σαν σημείο αναφοράς για όλα τα αεροπλάνα.

Τα αεροπλάνα που κάνουν έρευνα είναι εφοδιασμένα με προμήθειες που θα ρίξουν στους επιβιώσαντες για να τους βοηθήσουν, καθώς περιμέ­νουν να τους περισυλλέξει το σκάφος επιφάνειας.

8

ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

Όπως τ’ αεροπλάνα χρησιμοποιούνται για την έρευνα της ύπαρξης των τυ­χόν επιζώντων ύστερα από ένα αεροπορικό ή κάποιο άλλο δυστύχημα, έτσι και τα ελικόπτερα στις περισσότερες χώρες, χρησιμεύουν για να μεταφέρουν τους διασωθέντες, κυρίως αυτούς που έχουν βρεθεί στην ξηρά. Το ελικόπτε­ρο θα προσγειωθεί για να περισυλλέξει τους επιζώντες όπου μπορεί. Είναι πιθανό ο πιλότος να κρίνει σαν κατάλληλο για προσγείωση κάποιο σημείο κοντά στους επιζώντες, οπότε θα πρέπει αυτοί να πάνε μόνοι τους εκεί. Θα είναι όμως πιο εύκολο γι’ αυτούς να ερευνήσουν την εδαφολογική κατάστα­ση της περιοχής όπου βρίσκονται κι αν είναι απαραίτητο να διαμορφώσουν κάποιο χώρο για να προσγειωθεί το ελικόπτερο.

Το ελικόπτερο θα πρέπει να μην έχει εμπόδια μπροστά του για να έχει εύκολη προσγείωση και απογείωση, λαμβανομένων υπόψη, κατά κύριο λόγο, και των επικρατούντων ανέμων. Το έδαφος θα πρέπει να είναι υπερυψωμένο (η κλίση να μην υπερβαίνει τις 7° με κατωφέρεια 1 προς 10). Το έδαφος που θα προσγειωθεί να είναι στέρεο και να μην έχει αντικείμενα. Αφαιρέστε όλα τα φύλλα και κλαδιά που υπάρχουν. Δε θα πρέπει να υπάρχουν τρύπες, κού­τσουρα, ή πέτρες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αεροσκάφος.

Επιλογή θέσης προσγείωσης

Ψάξτε να βρείτε ένα φυσικό ξέφωτο. Στην κοντινή ύπαιθρο η πιο κατάλληλη περιοχή για προσγείωση είναι η όχθη του ποταμού σε μια μεγάλη στροφή του.

Σε διαφορετική περίπτωση ανεβείτε σ’ ένα παρακλάδι μιας οροσειράς κι επιλέξτε μια περιοχή που το έδαφος της να μην έχει μεγάλα κλαδιά. Αν παραστεί ανά­γκη, κόψτε δέντρα για να καθαρίσετε περισσότερο το χώρο. Τα δέντρα θα πέ­σουν κάτω απ’ την πλαγιά χωρίς να εμποδίζουν το έδαφος όπου θα προσγειωθεί το ελικόπτερο. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσετε μια απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο του ελικοπτέρου μέσω της οροσειράς. Μην επιχειρήσετε να διαμορφώσετε χώρο προσγείωσης σε επίπεδο έδαφος. Θα χρειαστεί να δουλεύετε όλη σας τη ζωή για να τον διαμορφώσετε πλήρως με τις εισόδους και τις εξόδους του.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος πρέπει να έχει διαστάσεις διαμέτρου τουλάχιστον 26 μέτρων. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει ένας ακόμα χώρος ελεύθερος, διαστάσεων γύρω γύρω 5 μέτρα και υπερυψωμένος κατά 60 εκ. απ’ τον πρώτο. Θα πρέπει να μην υπάρχουν εμπόδια για τον έλικα του ελικοπτέρου σ’ όλη την έκταση που βρίσκεται σε γωνία 15° απ’ τον κύριο χώρο προσγείωσης.

Κάντε ένα σχήμα στο έδαφος με το γράμμα Η. Μπορείτε να το σχε­διάσετε με ένθετες πέτρες, διατηρώντας λεία την επιφάνεια του εδάφους, με κάποιο ρούχο που έχετε στερεώσει καλά ή με σημάδια πάνω σ’ έναν πίνακα. Όταν βρίσκεστε σε χιονισμένες περιοχές κάντε το σχήμα με τα παπούτσια σας, ποδοπατώντας το χιόνι βαθιά, για να μην εξαφανιστεί το ίχνος. Στις περιοχές που επικρατεί ξηρασία ρίξτε νερό στην επιφά­νεια που σχεδιάσατε το γράμμα Η για να μην καλυφτεί το γράμμα αυτό με σκόνη.

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ

Αν εκεί κοντά υπάρχει ένα παρακλάδι οροσειράς ή ένα ύψωμα ή το έδα­φος είναι υπερυψωμένο, το σημείο αυτό είναι ευκολότερο να καθαριστεί και θα μπορεί επίσης να παρέχει μια ασφαλή είσοδο και έξοδο του ελι­κοπτέρου, εφόσον οι άνεμοι είναι ευνοϊκοί.

ΟΡΕΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

Το ωφέλιμο φορτίο του ελικοπτέρου μειώνεται δραστικά, όσο ψηλότερα πετάει, επομένως φροντίστε να μην προσγειωθεί σε υψόμετρο πάνω από 1.830 μέτρα. Στα υψόμετρα, τα προς τα πάνω και κάτω ρεύματα του αέ­ρα είναι αρκετά κι εξαρτώνται απ’ την εδαφολογική κατάσταση και τους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή. Επιλέξτε μια περιοχή όπου θα μπορέσει το ελικόπτερο να σηκωθεί με τη μεγαλύτερη δύναμη.

Το ελαφρό υγρό χιόνι θα κολλήσει στο ελικόπτερο και θα το εμποδί­σει ν’ απογειωθεί. Προσπαθήστε η επιφάνεια του εδάφους όπου θα προ­σγειωθεί να είναι όσο το δυνατό πιο συμπαγής. Το χιόνι που πέφτει θα στροβιλιστεί στα φτερά του έλικα του ελικοπτέρου και θα πέσει προς τα κάτω, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η ορατότητα του πιλότου. Καθαρί­στε και πατήστε το χιόνι κάτω.

Διάσωση χωρίς προσγείωση

Στις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης τα ελικόπτερα προσπαθούν να σώ­σουν τους επιζήσαντες με ιδιαίτερο κίνδυνο. Μπορεί να μείνουν μετέωρα, στηριγμένα στο ένα πέδιλο προσγείωσης, πάνω σ’ ένα βράχο για να μπορέ­σουν να επιβιβαστούν οι διασωθέντες. Όπου όμως είναι δυνατό, δημιουργή­στε ένα χώρο προσγείωσης, για να περιοριστούν οι κίνδυνοι.

Τα περισσότερα ελικόπτερα είναι εφοδιασμένα με ένα βίντσι. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσγείωση, μπορούν να σας τραβήξουν με αυτο απ το έδαφος, ενώ το ελικόπτερο είναι μετέωρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ξέφωτο ή ένα άνοιγμα για να μπορέσουν μέσα απ αυτό να σας τραβήξουν απ’ τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε.

Διεύθυνση ανέμων

Θα πρέπει να κάνετε γνωστή στον πιλότο, τόσο τη διεύθυνση, όσο και τη δύναμη του ανέμου στην περιοχή που θα προσγειωθεί, ώστε να επιλέξει τον ι κατάλληλο τρόπο προσέγγισης. Μπορείτε ν’ ανάψετε μια φωτιά και με την κατεύθυνση του καπνού να του επισημάνετε αυτά τα στοιχεία. Προσοχή όμως στο πού θα την ανάψετε, να μην εμποδίζει την ορατότητα του πιλότου που προσπαθεί να δει το έδαφος όπου θα προσγειωθεί.

Αν είναι πρακτικά αδύνατο ν’ ανάψετε φωτιά, κάντε το γραμμα I με υλι­κά που δημιουργούν αντιθέσεις και τοποθετήστε το στο κάτω άκρο του χώ­ρου προσγείωσης, με το κεφάλι του Τ στον αέρα. Αν δεν έχετε κάποιο υλικό να φτιάξετε αυτό το ψηφίο, τότε θα πρέπει να σταθείτε στη θέση αυτή με τα χέρια ανοιχτά, έχοντας πίσω σας τον άνεμο. Έτσι όπως είναι τοποθετημένο το ζωντανό αυτό σύμβολο, θα μπορέσει να πάρει ο πιλότος τις πληροφορίες που θέλει σχετικά με τον καιρό. Μην κάνετε εύκολα το σινιάλο αυτό, μόνο στις περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης και πάντοτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι σχεδόν όμοιο μ’ ένα άλλο σινιάλο που γίνεται με το σωμα και που ση­μαίνει «χρειαζόμαστε βοήθεια».

Διάσωση τη νύχτα

Το ίδιο το ελικόπτερο διαθέτει ισχυρούς προβολείς που θα βοηθήσουν στην προσγείωση ή την περισυλλογή των διασωθέντων με ανύψωση. Θα χρειαστεί όμως να έχετε εσείς φώτα προκειμένου να οδηγήσετε τον πι το στη θέση προσγείωσης. Μια ένδειξη της θέσης σας, εφόσον ήδη το ελι­κόπτερο είναι μέσα στην ακτίνα σας, είναι η εμφάνιση πυρών και φωτοβολίδων

Εφόσον φωτίζετε απ’ το έδαφος με πυρσούς, προβολείς αυτοκινήτων ή άλλες δέσμες φωτός, προσέξτε όλα αυτά να τα έχετε στραμμένα προς τον ου­ρανό, για να τραβήξετε την προσοχή. Μόλις όμως γίνετε αντιληπτοί χαμηλώ­στε την ένταση της, έτσι ώστε να ΜΗ ζαλιστεί ο πιλότος και μάλιστα ρίξτε τα να φωτίζουν την περιοχή προσγείωσης ή το βίντσι.

Διάσωση απ’ τη θάλασσα

Αν οι διασωθέντες περισυλλεγούν από βίντσι πλοίου, θα πρέπει ο πλοίαρ­χος να φέρει σε τέτοια θέση την πλατφόρμα, ώστε να δημιουργείται κλίση πε­ρίπου 40° προς τα δεξιά απ’ το μάτι του ανέμου, αν μπορείτε να ελέγξετε το σκάφος.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΕΙ

  • Οταν το ελικόπτερο αγγίξει το έδαφος, τα φτερά του έλικα ακόμα θα γυρίζουν. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να πλησιάσετε με μεγάλη προσοχή το ελικόπτερο, τόσο για τη δική σας ασφάλεια όσο και για τη δική του.
  • ΠΟΤΕ μην το πλησιάζετε απ’ την πίσω πλευρά. Τα μέλη τον πλήρωμα- τος δεν μπορούν να σας δουν και το ουραίο φτερό του δεν προφυλάσσεται. Όταν το έδαφος είναι επικλινές, να το πλησιάζετε απ’ τη μεριά της κλίσης, οπότε και θα βρεθείτε κάτω απ’ τα πτερύγια.
  • ΠΟΤΕ μην πλησιάζετε μια πλαγιά που βρίσκεται κοντά στο ελικόπτερο. Μπορεί να κινδυνεύσετε απ' τα πτερύγια των ελίκων.
  • Ποτέ δε θα πρέπει να κρατάτε κάτι που μπορεί να μπλεχτεί με το βα­σικό έλικα. Αν έχετε μαζί σας έναν πομπό, φυλάξτε την κεραία.
  • Μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα εκεί όπου κάθονται άνθρωποι μέσα στο ελικόπτερο. Είναι φτιαγμένα από ελαφρές σωληνώσεις και κα­ταστρέφονται εύκολα.
  • Καθίστε στο κάθισμα που θα σας υποδείξει το πλήρωμα, δέστε τη ζώ­νη σας και να τη λύσετε όταν σας δώσουν τη σχετική εντολή.
  • Μόλις προσγειωθείτε μην προσπαθήσετε να κατεβείτε πριν σας δοθεί η σχετική εντολή, κι αφού βέβαια έχει σταματήσει η μηχανή.

Τεχνική τραβήγματος με βίντσι

Η συνήθης μέθοδος περισυλλογής επιζώντων με βίντσι είναι με διπλή ανύ­ψωση. Ορισμένες όμως φορές γίνεται και απλή μόνο ανύψωση.

Διπλή ανύψωση: Με τη μέθοδο αυτή ένα μέλος του πληρώματος του ελικο­πτέρου κατεβαίνει με το βίντσι, ενώ παράλληλα υπάρχει κι ένα άλλο σχοινί για τον διασωθέντα. Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης το μέλος του πληρώ­ματος βοηθάει και στηρίζει το άλλο άτομο με τα πόδια του, σφίγγοντας το στη μέση και στηρίζοντας το κεφάλι του με τα χέρια του. Αφού τοποθετη­θούν τα λουριά στη θέση τους και δεθείτε, αφήστε τα χέρια σας κάτω, κοντά στο σώμα και μην τα σηκώνετε. Γείρετε προς τα πίσω κι απολαύστε την ανύ­ψωση!

Μονή ανύψωση: Στην περίπτωση αυτή τοποθετείτε μόνος σας τις λωρίδες ανύψωσης. Όταν τις περάσετε κάτω απ’ τις μασχάλες σας ασφαλίστε τους δακτυλίους. Μετά κάντε σήμα, σηκώνοντας ψηλά τον αντίχειρα, να σας ανε­βάσουν. Μόλις αυτό γίνει αντιληπτό, μην κάνετε άλλα σήματα μέχρις ότου επιβιβαστείτε στο ελικόπτερο. Αν σηκώσετε τα χέρια σας, κινδυνεύετε να γλιστρήσετε απ’ τα λουριά!

Μόλις φτάσετε στην είσοδο του ελικοπτέρου, αφήστε το πλήρωμα που χειρίζεται τον ανυψωτήρα να σας στρέψει κατάλληλα, για να σας βάλει μέσα στο ελικόπτερο. Κάντε ΑΚΡΙΒΩΣ ότι σας λέει. Μόλις μπείτε μέσα θα σας υποδειχθεί πού θα καθίσετε. Μόλις καθίσετε δέστε τη ζώνη σας ή περιμένετε να σας δέσουν με κάποιον άλλο τρόπο.

Ανύψωση απ’ τη θάλασσα9

Και οι δυο προηγούμενες μέθοδοι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κι όταν ανυ­ψώνετε κάποιον απ’ τη θάλασσα. Εφαρμόζονται οι ίδιες βασικές τεχνικές.

Αν βρίσκεστε πάνω σε μια φουσκωτή σχεδία, απασφαλιστείτε απ’ το σω­σίβιο σχοινί. Ξεφουσκώστε το φουσκωμένο υπόστεγο και χαμηλώστε τα πα­νιά κι ό,τι άλλο έχετε υψώσει. Ρίξτε την άγκυρα. Με τις κινήσεις αυτές ο πι­λότος θα βοηθηθεί καλύτερα. Να παραμείνετε στη φουσκωτή λέμβο ή τη σχε­δία μέχρις ότου σας ανελκύσουν.

10Σχοινιά διάσωσης

Τα σχοινιά αυτά είναι συνδεδεμένα στο άγκιστρο του βιντσιού. Περάστε το κεφά­λι και τα χέρια σας μέσα απ’ το σχοινί (ιμάντες) και δέστε το στο στήθος, στο σημείο κάτω απ’ τις μασχάλες, σφίγγο­ντας ανάλογα το δακτύλιο ασφαλείας (βλ. σχήμα α). Σηκώστε τον αντίχειρα για να κάνετε το σήμα της ανύψωσης προς το πλοίο ή το μέλος του πληρώματος που χειρίζεται το μηχάνημα αυτό. Στη συνέ­χεια κρατήστε σφιχτά τα χέρια δίπλα στο σώμα σας.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα αεροσκάφη έχουν στατικό ηλεκτρισμό. Εκφορτίζεται στη γη ή το νερό όταν το αεροσκάφος ή το καλώδιο αγγίξει το έδαφος. Πάντοτε ν’ αφήνετε το βίντσι και το καλώδιο να αγγίξουν το έδαφος και μετά να τα πιάνετε, για μα μη δεχτείτε ηλεκτρική εκκένωση.

 Πηγή: The SAS Survival Handbook